0
Your Cart

Samo Dozvoli Da Te Bog Voli (pisano/štampano na ćirilici)

Mala knjižica koja opisuje svaku ljudsku potrebu za ljubavlju. Ova bezuslovna ljubav se može naći samo u Bogu, a naš deo je da je primimo. Ostavi svoj ponos. Ostavite na stranu „sve što znate“ i „Samo Dozvoli Da Te Bog Voli“.

SAMO DOZVOLI DA TE BOG VOLI?
Pastor Carl H. Stevens, Jr
5,83″ k 8,27″ (14,81 k 21,01 cm)
Puni kolor na belom papiru
24 stranice
ISBN 978-80-906688-1-2

___

Samo Dozvoli Da Te Bog Voli (pisano/štampano na čirilici)

Mala knjižica koja opisuje svaku ljudsku potrebu za ljubavlju. Ova bezuslovna ljubav se može naći samo u Bogu, a naš deo je da je primimo. Ostavi svoj ponos. Ostavite na stranu „sve što znate“ i “Samo Dozvoli Da Te Bog Voli”.

SAMO DOZVOLI DA TE BOG VOLI?
Pastor Carl H.Stevens, Jr
5.83″ x 8.27″ (14.81 x 21.01 cm)
Fullcolor on White paper
24 pages
ISBN 978-80-906688-1-2