0
Your Cart

Biblija: Savremeni srpski prevod (SSP) – Mladen Jovanović i Ivan Delač
Savremeni srpski prevod (SSP) je prevod na srpski Easy to Read Bible (ERB)
Dobro je za početak. Ovaj lak-za-čitanje prevod koristi pojednostavljeni srpski rečnik i veoma je dobra Biblija za početnike koji prvi put u životu dolaze u dodir sa Rečju Božijom.

Biblija: Savremeni srpski prevod (SSP)
© 2015 Bible League International
ISBN: 978-1-62826-817-1