0
Your Cart

Postao sam Hrišćanin, šta dalje?

Ovo je mala knjižica koja opisuje hrišćanin sledeći korak nakon njegovog spasenja. Šta je sledeće je odlučujuća rečenica ove knjige i ona će vas odvesti do važnih odgovora za vaš život. Đavo ne želi da se ljudi spasu. Jednom kada poveruju, on ne želi da budu korisni za carstvo Božije. Ova knjižica je napisana da pomogne hrišćanima da pronađu svoj poziv i postanu aktivni u službi Božjoj.

POSTAO SAM HRIŠĆANIN,
ŠTA DALJE?
Pastor Bc.Tomas Bulicek, BBS
5.83″ x 8.27″ (14.81 x 21.01 cm)
Fullcolor on White paper
28 pages
ISBN 978-80-906688-1-2